Lekarz dermatolog - Fot. pixabay.com

Czym zajmuje się dermatologia?

Dermatologia w wolnym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o skórze (derma – skóra, logia – nauka), to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem skóry i jej schorzeń. Dermatologia obejmuje także badanie schorzeń włosów i paznokci a także niektórych chorób ogólnoustrojowych, ujawniających się na skórze.

Dermatologia to nauka obejmująca badanie przyczyn i mechanizmów chorobowych skóry, której calem jest znajdowanie sposobów ich zapobiegania i leczenia, obejmuje także badanie zaburzeń rozwojowych skóry. Specjalista dermatolog to lekarz medycyny, który po odbytym szkoleniu w akredytowanych jednostkach zdał obowiązkowy egzamin państwowy.

Widoczne zmiany skórne budziły zainteresowanie lekarzy już w epoce starożytnej a także w czasach rozprzestrzeniania się trądu i dżumy. Schorzenia skórne Wyraźnie dostrzegalne gołym okiem były przedmiotem dociekań medyków greckich i rzymskich. Jednaj dopiero narodziny anatomii patologicznej i użycie mikroskopu (XVIII i XIX wiek) otworzyło drogę nowoczesnej dermatologii.
Aktualnie dermatologia dzieli się na dwa główne poddziały:

  • Dermatologia kliniczna – zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób skóry;
  • Dermatologię doświadczalną – obejmuje poznawanie struktury i mechanizmów funkcjonowania skóry.

Dziedziny medycyny wywodzące się z dermatologii to: wenerologia, kosmetologia, estetologia medyczna , dermatochirurgia (chirurgia skóry), fotodermatologia, pediatria dermatologiczna, geriatria dermatologiczna, dermatoepidemiologia, dermatologia alergologiczna, psychodermatologia.